17.4.1842

Afsender

Johan Jürgensen

Afsendersted

Tommestrup

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Db.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det i Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 10de dennes forlangte Qvantum Kridtsteen, er allerede færdige og kan afsendes naar det maatte ønskes, som skal skee til den, forlangte Tid, med mindre, de maatte ønskes forinden; hvorom jeg i saa Fald, beder mig underrettet.

Da enkelte af Baadførerne her, undertiden indlader dem med en Handel om Steen hos andre, hvortil der kan være Spørgsmaal om dertil at være berettigede, og for egen Regning afsætter samme til Museet; giver jeg mig den ærbødige Friehed at bede Deres Høivelbaarnhed, at de ved Museets Opbyggelse ansadte Opsynsførende, maatte tilholde, ikke at imodtage Steen fra andre end de som herfra blive afsendte og som hver gang medgives en Følgeseddel

Thommestrup d. 17de April 1842

Ærbødigst

J. [M?]. Jürgensen

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 88a

Sidst opdateret 28.12.2017