4.12.1839

Afsender

Peder Malling

Afsendersted

København

Modtager

Jens Petersen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At jeg siden 1830 har indrømmet Ansøgeren Jens Petersen frie Bolig for sig og Familie i Kielder Etagen No 31 Nørregade, imod at besørge Tilsynet med Porten og Gaarden – hvorved han tillige kunde passe hvad der for ham tilbød sig til redelig Erhverv – og at jeg stedse hos ham har fundet Redelighed, Paalidelighed og Orden, i hvad jeg har overdraget ham at udføre


Khvn 4 Decbr 1839
bevidnes
 
Malling
Stadsbygmester

Generel kommentar

Denne anbefaling befinder sig bag på brev af 3.12.1839 fra Jens Petersen til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,1v

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013