Kort før 25.4.1843

Afsender

A.S. Ørsted

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår indirekte af brevet, der må være afsendt kort før middagens afholdelse d. 25.4.1843.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Geheime-Statsminister Ørsteds udbeder sig den Ære af Hr Conferentsraad Thorwaldsens behagelige Selskab, Tirsdagen d. 25. Apr., Middag og Aften Kl 4½

S.u.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Palsbo Aa.

Sidst opdateret 21.02.2015