14.6.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom, den 14de Juni 1833.

Ved Selskabets ærede Skrivelse af 14de Debr. 1832 erfarer jeg sammes Ønske at optage mig iblandt dets ordentlige Medlemmer.

Idet jeg aflægger Selskabet min Tak for dette hædrende Beviis paa dets Agtelse, bør jeg tillige bevidne samme den levende Interesse jeg føler ved at vide mig indlemmet i et Samfund, der arbeider til et saa ædelt og ægte fædrelandsk Maal, og at det høiligen vil glæde mig, dersom min Stilling tilbyder mig Midler til i nogen Henseende at virke til dets Fremme.

Ærbødigst
Albert Thorvaldsen.

Oversættelse af dokument

Rome, June 14th 1833

By the society’s favour of December 14th 1832 I get to know about the wish of the same to admit me among its decent members.

Giving my thanks to the society for this honourable proof of its esteem I should also express to the same the intense interest I feel knowing myself admitted into a community, which works for such a noble and genuine patriotic aim and that it will please me extremely if my position offers me means in any respect to help in its furtherance.

Most respectfully,
Albert Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Museet er kun i besiddelse af en afskrift af brevet; opsætningen af brevet er derfor foreløbigt et skøn.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Nationalmuseet, Oldskriftselskabets Arkiv.

Andre referencer

Sidst opdateret 12.05.2016