7.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

Resumé

Et af i alt tre egenhændige brevudkast til et fjerde brevudkast af 7.2.1827 skrevet af en koncipist. Se kommentarerne her.

Dokument

Med stor Glæde forniøelse har jeg modtaget Deres Brev gode Hr ConferensRaad Hvoraf jeg seer De Lever frisk og Vel som altiid vel være mig en usigelig Glæde at hiøre
Det giør mig undt at jeg ikke har alt færdig til vor Frue Kirkke, at man kunde faae denne Skiøne produgt i sin fulde glans

Oversættelse af dokument

I have received your letter with great delight pleasure, kind Konferenceråd, from which I see you are well and hearty which will always please me inexpressively to hear
I am sorry that I have not everything ready for the Church of Our Lady, so that it would be possible to have this beautiful product in its full splendour[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes endnu tre udkast til det samme brev: Det ene er skrevet og tilrettet af en koncipist og må derfor sandsynligvis være senest i skriveprocessen; de to andre er skrevet af Thorvaldsen selv, men meget mere færdiggjorde end dette korte brudstykke. Det ene er dog mere skitsepræget end det andet.

Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716. I.1. 2o, nr. 84.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 21.11.2016