13.1.1839

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Efter Conferentsraad Thorvaldsens Ønske holdes i Morgen (Mandag) Kl. 1 et Møde, i Brandforsikkringens Sal, hvortil DHrr indbydes.

d. 13 Januar 1839 Collin

Hr Professor Clausen møder Clausen.
[Hr Professor] Thiele
[Hr] Billedhugger Bissen møder Bissen.
[Hr] Professor Freund møder H Freund.
[Hr] Mechanicus Gamst møder H Gamst.
[Hr] Viinhandler Hansen møder H. P. Hansen.
[Hr] Professor Hetsch Jeg skal have den Ære at møde Hetsch.
[Hr Professor] Høyen møder. N. Høyen.
[Hr] Capitain Kerrn Jeg skal have den Ære at møde C. Kerrn
[Hr] Etatsraad Koch
[Hr Etatsraad] Mundt – – – – – Mundt
[Hr] Justitsraad Münter skal have den Ære at møde. Münter
[Hr] Oberst v Prangen skal møde Prangen
[Hr] Grosserer Puggaard møder H. Puggaard.
[Hr] Kammerjunker Scavenius
[Hr] Capitain Schaper skal møde G. Schaper
[Hr] Professor Schouw skal møde Schouw.
[Hr] Kancelliraad Thomsen møder Thomsen

Generel kommentar

Dette er en mødeindkaldelse til bestyrelsesmedlemmerne i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Indkaldelse blev udfærdiget af Jonas Collin, der har noteret alle medlemmernes navne i venstre spalte. Indkaldelsen blev rundsendt til komiteens medlemmer, som ud for deres navn har noteret, hvorvidt de møder op.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 105

Emneord

Personer

Sidst opdateret 26.08.2016