21.10.1838

Afsender

H.N. Clausen

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmnd.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[med anden hånd, antagelig Collins:] besv. s. D.

Da den betænkte nye Indbydelse nu burde motiveres med en nær historisk Forbindelse med de tidligere gjorte Skridt, ønskede jeg, om saadant haves, et Exemplar af den første Indbydelse, ligesom og de forskjellige Bekjendtgjørelser, der – uden Tvivl i Konstbladet – ere blevne meddeelte af Comitéen. Skulde Deres Høivelbaarenhed vel uden for megen Uleilighed kunne være mig behjælpelig dertil?

Ærbødigst

HNClausen
21 October 1838.

E. S. Udfærdigelsen af Gavebrevet er vel ikke saaledes fremmet, at den kan omtales? og dernæst – kan der ikke gives nogen Hentydning til den virksomme Interesse for Sagen, som kan ventes fra Regjeringens og fra Byens Side? I Henseende hertil maa jeg udbede mig instrueret. –

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 80

Sidst opdateret 10.05.2011