14.3.1837

Afsender

Nicolai Bonnesen

Modtager

Jonas Collin

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Da de Interessenter i Tobakspinderlauget som interessere sig for det intenderede Museum for Thorvaldsens Værker, allerede paa andre Steder have tegnet sig for hvad de dertil ville bidrage, har jeg hverved den Ære at tilmelde Deres Høivelbaarenhed, at min Opfordring i Laugssamling af 3die Marts denne Sag angaaende, har været frugtesløs.

 
Kjøbenhavn, den 14de Marts 1837
ærbødigt
Nicolai Bonnesen
p. t. Oldermand.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32c

Sidst opdateret 10.05.2011