8.12.1840

Afsender

Jonas Collin

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Dhrr
Professor Clausen
Justitsraad Thiele
8 Dec 1840

Da Thorvaldsen i afvigte Sept. Maaned sendte os Brøndsteds Obligat., og anmodede os at indkræve Samme, tilføiede han, at han dog ikke ønskede at vi tilskreve Br. førend Thorvaldsen havde tiltraadt sin Reise til Rom.

Efter sin Tilbagekomst fra Nysøe har han to gange været hos mig for at paaskynde Sagens Expedition til Brøndsted, og det er i følge deraf, at jeg har opsat vedlagte Skrivelse. Til Dhrrs Eftersyn lader sig Originalerne (hvorefter Afskrifterne overtager) medfølge.

Ærbødigst
Collin

Generel kommentar

Brevet har været sendt til både Just Mathias Thiele og H.N. Clausen.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 178a

Sidst opdateret 14.06.2011