15.10.1839

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Kjøbenhavn, den 15de October 1839.

‒ Det kan ikke andet end i høi Grad have glædet alle Thorvaldsens herværende Venner at erfare, at han nu sikkert, vil forlænge sit Ophold her i det mindste for den tilstundende Vinter; men ligeledes vil det glæde baade disse og overhovedet alle dem, der føle for de aandelige Interesser, at erfare, at et væsenligt Skridt til Realisationen af det længe omqvæstionerede Museum for Thorvaldsens Arbeider nu er tilbagelagt. Hovedstadens kommunalbestyrelse har nemlig igaar været samlet og besluttet at Bindesbølls Tegning til Museet skal indstilles til Approbation, og at der skal andrages paa, at Arbeidet dernæst uden Ophold paabegyndes og uden Ophør fortsættes med største Iver og Kraft.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13de Aarg. No. 284.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 15.10.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 08.05.2015