25.9.1838

Afsender

Redaktørerne ved Dagen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Kjøbenhavn , 25. September.

Igaar, Mandagen den 24de September, blev i Roeskilde Østifternes 2den Provindsialstænder Forsamling aabnet.

[…]

Mange af de Ankomne havde glædet sig til, at de foruden at deeltage i Dagens Festlighed tillige skulde nyde et Syn, der ellers vanskeligt vilde blive dem til Deel, og hvis Minde vilde bevare denne Dag i en behagelig og uforglemmelig Erindring hos Tilskuerne, at de skulde see Ham, der for Tiden har bemægtiget sig hele Landets Tanker og Hierter, nylig hjemvendt fra den gule Tibers Bredder, vandre om ved Issefjorden paa de nordiske Kæmpegraves klassiske Jordbund. Men bittert skuffedes Haabet, Albert Thorvaldsen kom ikke, men til Lykke var det kun en ringe Upasselighed, der paabød ham Forsigtighed med at foretage denne korte Reise til et Sted, som ogsaa hans Aand har bidraget til at forherlige.

[…]

Generel kommentar

Denne artikel blev trykt i avisen Dagen nr. 229, 25.9.1838. Kun de Thorvaldsen-relevante dele citeres.
Artiklen handler om Thorvaldsens forestående tur til Roskilde i forbindelse med stænderforsamlingen i byen. Som det fortælles her, ankom han dog ikke 24.9.1838, men først 4.10.1838.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 25.9.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 13.04.2017