18.8.1829

Afsender

NN

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Canovas og Thorvaldsens Gratier.

–––––––––

I Kongen af Bayerns Digte, 2det Bind p. 197, findes følgende, i denne høie og af en reen og ædel Kunstsands besjælede Kunstynders Mund interessante Disticher over Canovas og Thorvaldsens Gratier, i hvilke vor berømte Landsmands Forhold til hans Forgjænger betegnes paa en ret characteristisk Maade.

“Canovas Grazien.
Ueppige Mädchen sind hier die Grazien, Lüsternheit weckend:
Ist zu reizen jedoch je die Bestimmung der Kunst?

Thorwaldsens Grazien.
Unverhüllt sind auch die Deinigen, unverhüllet uns zeigend
Hellas Charitinnen, keusch, göttlich, in heiliger Kunst.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1829, Kjøbenhavns-Posten 18.8.

Emneord

Personer

Værker

A894 Gratierne og Amor, 1820-1823, inv.nr. A894

Sidst opdateret 26.08.2014