1.5.1821

Afsender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

I det til Morgenblatt hørende Kunstblatt No. 108 før f. A., læses et Stykke, undertegnet R—f, angaaende Frue Kirke i Kjøbenhavn, i Anledning af den derover fældte Dom i No. 72 af s. B. Forf. ender dette Stykke med følgende Yttringer: Det Hele viser den høie Aand, som i dette Bygningskonstens Værk yttrer sig ved simpel Storhed, Hensigtsmæssighed i Anlæg, Harmonie og Reenhed saavel i det Heles som de mindre Deles Forhold, der, efter Fuldendelsen, upaatvivleligen vil gjøre et sjelopløftende Indtryk paa hver fordomsfri Kjender. Thorwaldsen har allerede under sit Ophold i Kjøbenhavn forudfattet denne høie Virkning, og af sand Begeistring for et Local, der er hans Arbeider saa gunstigt, tilbudet sig at udføre de dertil fornødne Billedhuggerværker, gjort Forslag til Anordningen af den hele Cyclus af hans lovede Arbeider, og erklæret, at ikke letteligen Architectens og Billedhuggerens Værker ville kunne træffes i skjønnere Harmonie end her vil blive Tilfældet.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Nyeste Skilderie 1.5.1821.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Nyeste Skilderie 1.5.

Personer

Sidst opdateret 08.01.2016