16.10.1819

Afsender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Indenlandske Efterretninger

I Dag gives, i Anledning af Thorvaldsens Tilbagekomst til Fædrenelandet, en Fest paa den Kongel. Skydebane. Først skal der holdes en Tale og derpaa gives en Diné, hvorved fire, til Høitideligheden forfattede Sange, ville blive afsjungne. Selskabet kommer til at bestaae af et Par Hundrede Personer.

Generel kommentar

Denne notits udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 16.10.1819, 16. årgang, nr. 83.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Nyeste Skilderie 16.10.

Emneord

Sidst opdateret 26.03.2015