November - december 1833

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabssiden og for årets vedkommende også af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

1833 Ritratto della Potoski
Nov[em]bre
Dec[em]bre
30
7
14
,, Gianfredi 3
,, ———— 6
,, ———— 6
~ 3,,
~ 7,,
~ 7,,
60
20
20

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber fra 1833. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 2, 1833, p. 35

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013