Marts - november 1825

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Freggio piccolo penultimo pezzo 117

= 1825 =

   Mzo =
  
  
   Aple.
  
  
  
   Giugno=
  
  
  
   Luglio =
  
   Agosto
  
  
  
  
   Settembre
  
  
   Ottobre
  
  
  
  
  
   Novbre
  
  
  
   26=
   18=
   26 =
   2=
   9 =
   16 =
   id=
   4=
   11=
   18=
   25 =
   23=
   30=
   6 =
   13 =
   20 =
   27 =
  
   3=
   10
   24
   1
   id
   8
   15
   22=
   29=
   5 =
   12=
   19=
   26=
      a Fontana giornate due
   a Bologna gnte 5½
   al medo. giornate due
   a Fontana giornate sei
   al med.o. giornate cinque
   al medo. giornate trè
   allos scarpellino giornata una
   a Bologna gnte quattro, e mezza
   al medo. gnte sei
   al medo. gnte sei
   al medo. gnte cinque
   a Amadeo gnte sei
   al medo. gnte sei
   al medo. giornate sei
   al medo. giornate sei
   al medogiornate cinque
   al medo. giornate quattro
   scarpellino giornata una, e mezza
   al medo. giornate quattro, e mezza
   al medo mezza giornata
   a Checchino giornate sei
   a Giacomo mezza giornata
   a Checchino giornata cinque
   al medo gnte sei
   al medo. gnte sei
   al medo. gnte sei
   al medo. gnte sei
   al medo. giornate cinque
   al medo. giornate sei
   al medo. giornate sei
   al medo. giornate cinque, e mezza
   1,,
   3,,
  1,,
  4,,
  3,,
  2,,
   –
   4,,
   5,,
   5,,
   4,,
   7,,
   7,,
   7,,
   7,,
   6,,
   4,,
   1,,
   3,,
   –
  6,,
   –
  5,,
   6,,
   6,,
   6,,
   6,,
   5,,
   7,,
   7,,
   5,,
   40
   95
   40
   20
   50
   10
   80
   05
   40
   40
   50
   20
   20
   20
   20
   =
   80
   20
   60
   40
   =
   40
   =
   =
   =
   =
   =
  =
  20
   20
   30

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1823-1828, p. 117

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013