1.1.1839

Afsender

Peder Hjort

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dedikationen.

Resumé

En bogdedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Højvelbaarne
Hr. Conferenzraad
Thorvaldsen
Ridder, Storkors m.m. af flere Ordener.

Næst min varmeste Tak for Deres kjærlige Modtagelse iforgaars tillader jeg mig, efter de Yttringer, som faldt, at oversende Dem dette ringe Minde om min inderligste Højagtelse, min dybeste Beundring og min ærbødighedsfuldeste Hengivenhed.

Kbhvn. D: 1 Jan:
1839
P: Hjort

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Peder Hjorts bog: Tydsk Læsebog for Dansktalende, København 1835. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M866.

Arkivplacering

M866

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 20.10.2014