Sandsynligvis 27.6.1796

Afsender

Eiler Hagerup Schiøtz

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Se den generelle kommentar.

Resumé

Dedikation i en bog.

Dokument

Modtag beste Thorvaldsen
denne til en Erindring
af din Ven.

Schiøtz

Generel kommentar

Dette er en dedikation i den danske forfatter C. Prams Stærkodder. Et Digt i femten Sange, København 1785, som findes i Thorvaldsens bogsamling.
Schiøtz skrev også 27.6.1796 en hilsen i Thorvaldsens stambog umiddelbart før afrejsen til Italien. Da de to venner – så vidt vides – ikke traf hinanden efter deres fælles ungdom i København, må dedikationen stamme fra den tid – og mest sandsynligt fra samme dag som stambogsbladet, da Stærkodder blev givet “til en Erindring”, dvs. formodentlig som en afskedsgave før billedhuggerens rejse.
Dette bestyrkes af, at Stærkodder figurerer på listen over billedhuggerens medbragte bøger i Thorvaldsens rejsedagbog 1797. Thorvaldsen har altså tilsyneladende værdsat gaven så højt, at han ikke bare tog den med til Italien, men også sørgede for, at bogen mange år senere kom med hans øvrige samlinger tilbage til København.

Arkivplacering

M718

Emneord

Personer

Sidst opdateret 28.10.2015