Sandsynligvis 1829

Afsender

Carsten Hauch

Afsendersted

Sorø

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men bogen, dedikationen optræder i, blev udgivet i 1829. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog bogen umiddelbart efter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Danmarks Stolthed
 
  den ædle Thorvaldsen
 
helliges
 
med Beundring og Erkiendtlighed
 
disse Sørgespil.

Generel kommentar

Dette er en trykt dedikation i Hauchs bog: Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer, København 1829.
Værket findes i Thorvaldsens bogsamling, M700.

Arkivplacering

M700

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 19.10.2014