1825

Afsender

Carlo Fea

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men det hæfte, hvori den optræder, blev udgivet 1825. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog hæftet umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Sig. Cav. Torvalsen

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Feas publikation: Aneddoti sulla Basilica Ostiense di S. Paolo riuniti nel 1823. Dopo l’incendio e recitati nell’Accademia Archeologica il dì 27. gennaro 1825, Rom 1825.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M370,10.

Arkivplacering

M370,10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 26.03.2015