Efter 25.5.1842

Afsender

Alessandro Cappi

Afsendersted

Ravenna

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori dedikationen optræder, rummer et foredrag, der blev afholdt 25.5.1842. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog hæftet umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Al celebre Sigr Cav. Alberto

Thorvaldsen
 
 
Alessandro Cappi

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Cappis publikation: Della risurrezione di Gesu Cristo di Luca Longhi, Ravenna 1842. Teksten blev iflg. titelbladet (se originalen) foredraget på Accademia di Belle Arti di Ravenna 25.5.1842.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M368,2.

Arkivplacering

M368,2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 20.10.2014