24.5.1844

Afsender

Carl Ploug

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

SANG
ved
den nye Studenterforenings
Mindefest

d. 24. Mai 1844.

   Mel.: Ved Vintertid, naar Skoven staaer.
Favete lingvis, Musers Æt!
De høie Mødres Chor nu kalder,
Og hilser ham, vi har begrædt,
Velkommen i Olympens Haller:
En ny Herakles har fuldendt
Sin Daad og er til Hjemmet vendt,
Den Pris at naae, han har fortjent,
Med Evighedens Brud formælet.

Hans Liv, det var en Ørneflugt,
Et Heltedigt i Marmor prentet:
Han Hesperiders gyldne Frugt
Til Nordens dunkle Lund har hentet;
De døde Stoffer han betvang,
De leved, naar hans Meisel klang;
Som Maalet for sin Sejersgang
Han Kunstens nye Meta satte.

Og ingen Gravluft vifter der,
Hvor snart hans smuldne Been skal gjemmes:
Men af hans egne Værkers Hær
En evig Hymne skal istemmes; —
Derfra skal Kunstens Liv udgaae
Og høit i Offerflammer slaae; —
Der skal de Memnonsstøtter staae
Som varsle Danmarks Morgenrøde!

C. Ploug.

Berlingske Bogtrykkeri.

Generel kommentar

Teksten blev trykt i forbindelse med mindefesten for Thorvaldsen i Studenterforeningen i København 24.5.1844.

Arkivplacering

M18,75 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)

Emneord

Personer

Sidst opdateret 06.12.2018