10.7.1839

Afsender

NN

Afsendersted

Helsingør

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Helsingør

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen.

Den 10de Juli 1839.

Helsingør

Mel.: Dannevang, med grønne Bred

Stolt paa Oceanet svang,
”Rota” sine Vinger.
Bølgerne mod Brystet klang ‒
Thorvaldsen den bringer!
:|:Vi ved elskte Fødestavn,
Ham imøde ilte ‒
Med en aaben kjærlig Favn,
Udtryksfuld Han smilte! :|:

Han kom til os over Hav,
Hist fra Romas Rige;
Hvad han os og Verden gav ‒
Mindet aldrig svige!
:|: Han, som mægter med sin Haand,
Leer og Marmor skabe,
Som det havde, Liv og Aand!
Gid vi seent ham tabe!! :|:

Nu, vi har Dig i vor Favn,
Elskelige Gubbe!
Kjærlig stolt Dit ædle Navn ‒
Sjunges her i Gruppe?
:|: Thorvaldsen! Europas Pryd!
Kunstner-Palmen bærer!
Lige stolt ‒ ved Hjertets Dyd ‒
Alle høit Dig ærer!! :|:

Danmarks Borger ‒! herved Sund,
Hvor de Vover spille ‒
Vi af Hjertets rene Grund,
Skatte høit Dit Snille!
:|: Simpel er kun her det Qvad,
Som fra Harpen lyder ‒
Men ‒ som Du paa Thronen sad,
Vi det kjærligt byder!! :|:

Generel kommentar

Denne sang udkom i et trykt hæfte. Sangen blev afsunget ved den store fest, der blev afholdt i Helsingør under Thorvaldsens besøg i byen 10.7.1839.

Arkivplacering

M18,39 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)

Emneord

Personer

Sidst opdateret 27.09.2017