20.5.1820

Sender

Kirkebygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Riddder af Dannebrogen ppI
Udskrift: Til / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Riddder af Dannebrogen pp

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter at Commissionen havde havt den Fornøjelse at modtage Hrr Etatsraadens gode Løfte om en Christus-Figur i overnaturlig Størrelse til Frue Kirkes Alter, saaledes som ved Deres Nærværelse i et Commissions Møde blev aftalt, og efter at fra Professor LundII var indsendt en af ham i Rom udarbejdet SkitzeIII til en Altertavle i bemeldte Kirke, har Commissionen i allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt Kongen yttret dens Tanker angaaende Fortrinnet af en saadan Figur fremfor ethvert Malerie og derfor henstillet til Allerhøjstsammes Befaling, hvilken af disse 2de. Decorationer der maatte anvendes i Rigets Hovedkirke. Det har derpaa under 22de. forrige Maaned allernaadigst behaget Hans Majestæt at resolvere:
“Vi ville allernaadigst at en Christus-Figur af Etatsraad Thorvaldsen, paa den allerunderdanigst foreslaaede Maade, skal anbringes i Frue Kirkes Alter.”
I det Commissionen herved giver sig den Ære at meddele denne Hans Majestæts Resolution, der grunder sig paa forbemeldte af Dem behageligen givne Løfte, kan den ikke andet end yttre sin inderlige Glæde over Forventningen af at see Vor Frue Kirke saaledes fra Hrr Etatsraadens Mesterhaand givet den værdigste og meest passende Prydelse i Foreening med de øvrige Arbejder, om hvilke De har havt den Godhed at give Haab.
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Frue Kirkes Gjenopbyggelse

den [20]. May 1820.

Malling CF Hansen Lassen Horneman


Hoë.

Archival Reference

m6 1820, nr. 17

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 53-54.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. det latinske “praeter plura”, med flere titler.

  2. Den danske maler J.L. Lund.

  3. Lunds skitse er endnu uidentificeret.

Last updated 10.09.2020