Efter 1803

Sender

NN

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevfragmentet er udateret. Brevet omtaler oprettelsen af Københavns Råd- og Domhus på Nytorv. Byggeriet stod på fra 1803-1816. Er muligvis fra Thorvaldsen til Herman Schubart som svar på brev af 28.2.1812.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Høytærede Herr…

Med usigelig Glæde har…
skabelige Bre[x], og p[xx] som…
Christian og et fra den Kon…
der giøres mig de meest hæ…
giøre en Reise til Fæd…
Arbeider til de nye og …
ger, som jeg sandeligen …
følelse af Taknemlig…
Deres sjældn…
som sand Konstner. D…
skaber i det Theoretisk…

... det …
...dde en
...[op]føre de første Bygninger i Staten.
... Raad og Domhuus, og Christiansborgs
... Tegninger, men jeg har ikke uden
...dret dem. Disse Mesterværker vil sikkert
...tiden som Efterverdnen altid ud-
...g Stolthed. De Høystærede Ven
...tion og den Kongelige Bygnings-
... beviiser mig den meest ud-
... stor Tillid til mine svage
..., ogsaa at bidrage til disse
...or mig, kunde itet have noget meere
... Bestræbelser meere, [end] at giøre

... som mueligt til mit kjære Føde
...[Ø]nske, og hvortil Ostændighederne
... min eneste Omsorg. Men
... blive for mig, endnu at opsætte
... Arbeider som i saa lang Tid
... formeedelst de mange nye Be-
...ommet, har jeg forpligtet
...r, som jeg ogsaa ønsker.
... maatte behøves, uden at
... [T]ilbagereisen til mine mange
... bestilte Arbeider kan
...in Fraværelse. Jeg agter
... Bestillinger førend min
...nde Afreise saa snart som
...
mueligt …

Christian og den Kongelige Bygn…
om samme Gjenstand.
Endeligen følger mine bedste …
for Deres Vel, og jeg har m…
hed den Ære stedse at forblive …

P.S. De Hrrer LundI og …
begge Deres bedste Hils…

Archival Reference

m35 I, nr. 16

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den danske maler J. L. Lund.

Last updated 14.06.2013