11.12.1827

Sender

Rasmus Platou

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: S.T.I / Hr. Secretair Thiele
Udskrift: Til / S.T. Herr J. Thiele / Secretair ved det Kongelige Academie for de skjønne Kunster / i / Kjøbenhavn

Abstract

Platou informs Thiele about Gotskalk Thorvaldsen and his stay at Vartov Hospital.

Document

Al den Oplysning jeg kan forskaffe /: ihvorvel utilstrækkelig :/ om Hr Etatsraad Torvaldsens FaderII og findes i Vartou ProtocollenIII, har jeg hermed den Ære at melde Deres Velbyrdighed.
Ao 1805 den 13 Junii er Gotschalck Torvaldsen, 65 Aar gammel, indlagt som Lem i Vartou, han var født i Island, hvor hans Fader har været Provst, han har været gift, men Konen for længst Død. – Han er død den 24 October 1806

Vartou Hospital d. 11 December 1827

Ærbødigst
R Platou

General Comment

Brevet er øjensynlig et svar på en anmodning fra Thiele om oplysninger om Gotskalk Thorvaldsens ophold som fattiglem på hospitalet og alderdomshjemmet Vartov i København, se referenceartikel herom.
Thiele indsamlede på dette tidspunkt materiale til sin første biografi om Thorvaldsen, Thiele 1831.

Archival Reference

m31, nr. 1

Thiele

Indirekte citeret hos Thiele II, p. 11.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. Gotskalk Thorvaldsen.

  3. Platou refererer til Vartovs såkaldte Examinationsprotokol, men han citerer ikke ordret. Bl.a. er datoen for Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse 1.6.1805 og ikke 13.6.1805, som Platou fejlagtigt skriver her.

Last updated 16.10.2017