Antagelig mellem 1832 og 1836

Sender

Dorota Barbara Czartoryska

Sender’s Location

Antagelig Benevento

Information on sender

Udskrift: a Monsieur / Monsieur Le Chevalier De Torwalzen.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Brevet knytter sig antagelig, men ikke nødvendigvis, tidsmæssigt til de breve, Czartoryska sendte til Thorvaldsen 1832-1836 i forbindelse med, at hun agerede kontaktperson for Zofia Potocka i forbindelse med bestillingen til Potocki-kapellet i Wawel-katedralen, Krakow.

Abstract

Czartoryska asks Thorvaldsen to let her know if he has started work on a bas-relief commissioned by Princess Czartoryska in Warsaw. If he has not received half of the payment, she asks him to write to her.

Document

Prego Il Sigr Cavaliere Torwalzen di farmi Sapere se ha Cominciato Il basso rilievoI d’ordine della Prin: Czartoriski di VarsaviaII, se ha o no ricevuto da Essa la meta del pagamentoIII, afin che posso regolarmi scrivendo a Lei su quest’oggetto. In questa occasione L’assicuro della mia Sincera stima e Sentimenti distintissimi.

D.P. Czartoriski

[ MIV ]onastero delle OrsolineV

General Comment

Brevet er skrevet på et lille ark papir, hvoraf ca. 1/4 er afrevet. Det vides ikke hvorfor eller hvem, der har afrevet arket.

Archival Reference

m26 I, nr. 25

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Det omtalte basrelief er p.t. ikke identificeret.

  2. Dvs. utvivlsomt et familiemedlem til brevets afsender. Det kunne være hendes datter, Teresa Lubomirska, der var født Czartoryska, og som en overgang agerede kontaktperson til Thorvaldsen ang. udsmykningen af Potocki-kapellet i Wavel-katedralen i Krakow på vegne af Zofia Potocka, inden hendes mor, dvs. nærværende brevs afsender, Dorota Barbara Czartoryska, overtog denne rolle.

  3. Thorvaldsen modtog ofte betaling for sine værker i rater.

  4. Papiret mangler (se hertil den generelle kommentar), men bogstavet kan afledes af sammenhængen.

  5. Klosteret Monastero delle Orsoline ligger i Benevento i regionen Campania i Italien.

Last updated 19.08.2014