8.7.1843

Sender

Henrik Scheel

Sender’s Location

Gøteborg

Information on sender

Rødt laksegl præget med en fugl som motiv.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København, antagelig videresendt til Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr ConferentsraadI Thorvaldsen, / StorkorsII af Dannebrogsordneren. / &c &c &c / Kjøbenhavn.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Recommendation of Johan Peter Molin to Thorvaldsen.

Document

Gothenborg den 8 Juli 1843.

Høivelbaarne Herr Conferetsraad,

Overbringeren af disse Linier, en ung her hiemmehørende Mand ved Navn MolinIII føler hos sig en uimodstaalig Lyst til Kunstnerbanen, og har, ved adskjellige her uden al Veiledning udførte Modelleringer, beviist ei at være uden TalentIV. Jeg troer derfor at turde tillade mig at introducere ham til Deres Høivelbaarenhed, hvis Dom om hans Præstationer og bevaagne Raad vil bestemme hans fremtidige CarriereV.

Anbefalende mig i Deres Høivelbaarenheds Erindring har jeg den Ære at forblive

Deres ærbødigste Tjener
H Scheel
dansk General Consul.

Archival Reference

m25 1843, nr. 37

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd.

  2. Thorvaldsen blev 18.11.1839 udnævnt til storkorsridder af Dannebrog.

  3. Dvs. den svenske billedhugger Johan Peter Molin.

  4. Molin havde vakt en vis opmærksomhed, da han ved Karl 14. Johans (1763-1844) 25-års regeringsjubilæum havde udført en portrætbuste af den svenske konge. Busten blev udstillet i Göteborg.

  5. Thorvaldsen må have anbefalet Molin til sin yngre professorkollega H.W. Bissen, hos hvem svenskeren blev elev.

Last updated 09.09.2017