18.3.1842

Sender

J.S. Møsting, Ordenskapitlet, København

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorwaldsen, / Directeur for Academiet for de skjønne / Kunster, StorkorsI af Dannebrogorde-/nen og DannebrogsmandII pp.III
Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The College of Arms requests the return of Thorvaldsen’s Order of the Dannebrog.

Document

Da den af Deres Høivelbaarenhed ved Udnævnelsen til CommandeurIV af Dannebrogordenen aflagte Ridder=DecorationV ikke endnu er indkommen til Ordenscapitulet, maa jeg i Henhold til min Skrivelse af 1’ August 1829VI, tjenstligen anmode Dem om behageligen at ville snarest mueligt foranstalte Indsendelsen.

Kjøbenhavn d: 18de Marts 1842.
JS Møsting

/ Lindberg

General Comment

Dette er Ordenskapitlets rykker for tilbagelevering af Thorvaldsens ridderkors, som han oprindelig modtog ved sin udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Ved udnævnelse til en højere orden skulle man returnere det lavere rangerende ordenstegn. Det må antages, at Thorvaldsen efterkom anmodningen og returnerede sit ridderkors, da sagen ikke nævnes senere. På Thorvaldsens Museum findes ridderkorset da heller ikke bevaret i dag i modsætning til de fleste andre af Thorvaldsens ordener, men ordensbåndet til Dannebrogordenens ridderkors er dog i museets eje, N8.


Han var endda blevet udnævnt til storkorsridder af Dannebrog 18.11.1839 og skulle ved den lejlighed på tilsvarende vis tilbagelevere kommandørkorset, se brev af 20.11.1839 fra Ordenskapitlet. Muligvis opbevarede Thorvaldsen ridderkorset i Rom, og Ordenskapitlet benyttede da lejligheden til at rykke for tilbageleveringen, da billedhuggeren befandt sig i Rom på dette tidspunkt.

Archival Reference

m24 1842, nr. 12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

N8 Bånd til Dannebrogsordenens ridderkors, ca 1810, inv.nr. N8

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til storkorsridder af Dannebrog 18.11.1839.

  2. Thorvaldsen modtog Dannebrogordenens hæderstegn 22.10.1833, dvs. han var Dannebrogsmand.

  3. Dvs. “praeter plura”, med flere titler, se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Thorvaldsen blev 1.8.1829 udnævnt til kommandør af Dannebrog.
    Se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

  5. Ved udnævnelsen til kommandør skulle det lavere rangerende ordenstegn, ridderkorset af Dannebrog, returneres til Ordenskapitlet. Det havde Thorvaldsen øjensynlig ikke gjort.

  6. Se Møstings brev af 1.8.1829, hvor han første gang beder om, at ridderkorset returneres.

Last updated 31.08.2016