Antagelig efter 17.9.1838

Sender

Johane Sommer

Sender’s Location

København?

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevet er udateret, men det må stamme fra enten Thorvaldsens Danmarksophold 1819-20 eller efter hans hjemkomst 17.9.1838. Det er sandsynligvis det sidste, der er tilfældet, da Thorvaldsen lige efter hjemkomsten modtog mange af denne slags tiggerbreve, hvorfor hans ry for at være gavmild, som Sommer hentyder til, først blev etableret herefter.

Abstract

An infirm woman with an invalid daughter begs Thorvaldsen to help her by buying one of her works.

Document

Ærbødigst P MI

til giv ædle Mand vis store Ædelmodige Godhed er saa velbekientII at de saae ofte udrække deres gavmilde Haand og seer i naade til de fortrøkte og nedbiøedeIII[,] vaager ieg som en Høist uløkkelig svagelig der ikke kan ærnære mig ved andet ind dette lidet Pag ArbeideIV tager ieg mig den store dristighed bedende deres Hiøvelbaarenhed godhedsfuld afkøbe mig samme for ved deres Ægen store godhed vil for unde mig Da ieg herved maa er nære min Kramp agtige DatterV og ei herved maae søge at for tiene det nødvendigste til Livets Ophold Henlever ieg i det glade Haab ei heller denne gangVI at blive ubønhørt eller at faae utrøstet svar tilbages henlever ieg i Dybeste Ære frøgt og største Taknemlighed

under danigst
Johane Sommer

Archival Reference

m22 1838, nr. 93

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Pro Memoria, “for (at støtte) hukommelsen”, var tidligere en almindelig indledning til et brev til en person af højere rang, jf. betydning 1) af Promemoria i Ordbog over Det Danske Sprog.

  2. Thorvaldsen modtog mange bønskrifter, efter han flyttede tilbage til Danmark i 1838, og fik i disse år ry som en mand, der var gavmild over for nødlidende.

  3. Ordvalget i denne passage har en bibelsk klang og kan lede tankerne hen på det skriftsted, som Thorvaldsens Kristus, A82, er sat direkte i forbindelse med bl.a. i Københavns Domkirke, nemlig Matthæus 11, v. 28: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”.

  4. Hvad det omtalte og tilsyneladende vedlagte lille “Pag Arbeide” var, er p.t. ikke klarlagt, men det fremgår af brevet, at Johane Sommer bad Thorvaldsen købe det af hende og støtte hende på den måde. Hvis afsenderen er den Johane Frederikke Sommer, der er opført i folketællingerne 1840, var hendes beskæftigelse “Skræddersyening”, og det vedlagte arbejde har i så fald efter al sandsynlighed været noget syet.

  5. Ordet “krampagtig” blev tidligere brugt om personer, der havde eller var tilbøjelige til at få krampe. Se betydning 2) af krampagtig i Ordbog over Det Danske Sprog. Sygdommen epilepsi, der giver voldsomme krampeanfald, blev i middelalderen forklaret som besættelse, mens nutidens forståelse af epilepsi forstået som en skrøbelighed i hjernen først begyndte med forskningsindsigter i anden halvdel af 1800-tallet. Det er meget tænkeligt, at Johane Sommers “krampagtige” datter var epileptiker.

  6. Vendingen “ei heller denne gang” tyder på, at Thorvaldsen tidligere havde givet bistand til Johane Sommer, måske også da ved at købe noget af hende.

Last updated 27.01.2016