22.11.1808

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Firenze

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: ”[1 1] 2 FLORENCE”

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Chiarissimo Sigr / Sigr Alberto Thorwaldsen / Professore Sculture Danese / a Roma / raccomandata / al Café Tedesco / via Condotta.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Florenz den 22 Nov: 1808

Min gode, og elskede Thorwaldsen! I Øyeblikket da Posten afgaaer modtager jeg Deres kjerlige Skrivelse for hvilken jeg aflægger min oprigtigste Taksigelse. Tiden tillader mig kuns at sige Dem med to Ord, at vi lykkelig ankom hertil i gaar Aftes, at vi have havt ypperligt Vejr, og at min Kone befinder sig frisk og vel. Hun hilser tusinde, og tusinde gange, og Olinto igjenkalder sig i alle Venners Ihukomelse. Med ømmeste Følelse læste jeg Deres Brev, og denne Prøve paa Deres Venskab min gode Thorwaldsen var vore Hjerter desto kjerere fordi vi veed at De ikke gierne skriver; derfor erkjender vi det ogsaa dobbelt. Paa Fredag rejser vi til vores stille Pisa. Vi rejser med Postheste; thi idag afskedigede jeg den langsome VeturinoI. Vandfaldet i Terni var prægtigt, og vi have havt mange Nydelser undervejs. Vær saa god at gaae hen til den eyegode Zoega, og sig ham alt hvad det sandeste Venskab kan indgive Dem.

Den ærlige Kone som vartede op i Huset, takker jeg fordi hun har sammenskrabet og bragt Dem hvad vi have glæmt. Om Blekdaasen er tom, saa lad den kuns blive i hendes Hænder. Ligesaa beder jeg Dem at bortkaste Tamarinden Sennor [?] og Manna men de smaae Pretiosa som jeg ikke veed hvad er, samt de 3 Par silke strømper beder jeg at sende mig a Firenze, raccomandate al Sigr Borri e CiII

Jeg skrev LundIII nogle Ord til imorges. Vær saa god at siig ham at jeg siden har modtaget hans kjere Brev.

Lev vel, hils den brave Høyer som kan være vis paa at jeg ikke glemmer ham og hans Anliggende.

Jeg omfavner Dem af mit gandske Hjerte

B[aron] Schubart

Hils Baronesse Humboldt og den gode Kohlrausch. Naar jeg kommer til Pisa skal jeg skrive enhver særskildt til –

Archival Reference

m2 1808, nr. 5

Persons

Commentaries

  1. Dvs. vetturin (på italiensk vetturino), en drosche eller hyrevogn med kaleche trukket af heste.

  2. Dvs. den italienske bank- og handelsmand Francesco Borri.

  3. Den danske maler J.L. Lund.

Last updated 07.11.2013