6.12.1833

Sender

Friederike Brun

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af et rødt stempel, hvorpå et nu afklippet stykke af brevpapiret er fastklistret.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor / Cavaliere Alberto / Thorwaldson / à / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brun is eager to have the crates with Thorvaldsen’s marble works opened. Hermann Ernst Freund is ready, but C.F. Hansen is waiting for Thorvaldsen to arrive, and he does not dare to place Christ by the altar. Brun is in love with the portrait statue of Caroline Amalie, and she finds the statue of Lord Byron marvelous. She cannot see the Alexander Frieze since a bad attack of rheumatism prevents her from climbing the stairs of Christiansborg Palace. She introduces the bearer of the letter, the German publisher Heinrich Brockhaus. He is bringing Brun’s latest book Römisches Leben, in which there is an article about Thorvaldsen. All Copenhagen is longing to see Thorvaldsen. If he is travelling via Berne, he could visit Ida Brun and maybe bring her along to Copenhagen so that she can embrace them both.

Document

Kiøbenhavn d. 6. Dezbr 1833

Min egen beste Thorwaldsen

Hvor duI piiner os du gode HansII! Jeg for min Deel er disperatissma, naar jeg gaar rundt omkring de tillukkede KaßerIII, som indeholder de udødelige Skiønheder, som kun die største Kunstler af vores aarhundrede / og mange følgende / kunde frembringe. Det jeg haver seet giør mig begierligt, efter det forborgneIV! Skriv for Guds Skyld, hvor man skal giøre af det, for Marmorkoloßer kan man ei flytte som Dukkebørn. o kom kun selvV og bring Liv og orden i det altsammen. FreundVI den beste troe Siel, er bered til altingVII – men HansenVIII kan man hverken faae frem eller tilbage – de tør ei bringe ChristusIX paa alteret! hvad frontispicetX angaar so troer jeg selv det er bedst det venter til [du] kommer selv, inden det indsættes[.] Jeg er aldeles forelsket i Prind[se]ßensXI BilledstøtteXII, den udtaler hendes Siel Mildhed Roe og Værdighed, og der er en EurithmieXIII og en Grazie i den som fortryller mig, den er umiskiendeligXIV, Men jeg troer af paafaldende Liighed ei let kan fremstilles efter en original der hører til de romerske Skiønheder. Den lille BusteXV tvertimod er fuldkommen lignende, men kunde aldrig paße paa Statuen!
ByronsXVI StatueXVII ist ein Wunderwerk! Der Künstler hat das Natuer dieser gewaltigen Erscheinung gefeßelt, u wir haben den großen Dichter nun Leben u Flammen athmend – Wenn man ihn lange angesehn u sich zu anderen wendet, dann nach einiger Zeit wieder auf ihn blickt, wundert man sich daß er noch unverändert da sizt! Stellung, Drapperie alles ist gans u original wie er! den TriumpfzugXVIII der hoch oben im SchlosXIX steht, kann ich nicht sehn, da ein grausamer Rhäumatismus mir nicht erlaubt Treppen zu steigen! Der Uberbringer dieses Briefes ist Herr Fr. BrockhausXX aus Leipzig einer der berühmtesten Bücherverleger in Deutschland, u ein sehr wackeren Mann, Nehmen Sie ihn gütig auf mein theurer Freund. Ihro K. schreib die Prinzeß Caroline Amalia grüßt Sie herzlich so wie mein ganzes hier. die ganze Stadt sehnt sich nach Ihnen!
Wenn Sie über Bern reisen So wird Hans doch seine Treüe GretheXXI besuchen? Vielleicht könnten Sie mir die liebe TochterXXII mitbringen. BombelleXXIII würde Sie Ihnen gern anvertrauen! Welche Wonne Euch beide Zögling zu umarmen. Brockhaus bringt Ihnen ein Buch von mir, römisches LebenXXIV genännt! Schlagen Sie die Artikel Thorwaldsen auf! Es war mir unsere schönste LebenszeitXXV! Allein mein Freund! Um Gottes willen kommen Sie bald, u machen alle Lügengerüchte zu Schanden! von Herzen die Ihrige

Fr Brun Münter

Archival Reference

m18 1833, nr. 114

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A132 George Gordon Byron, 1831, inv.nr. A132
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Commentaries

 1. Jf. artiklen Dus med Thorvaldsen.

 2. Brun kaldte også Thorvaldsen “Hans” (og Ida Brun “Grethe”) i brev af 7.5.1833.

 3. Dvs. de kasser med Thorvaldsens egne marmorværker, der var kommet til København med korvetten Galathea, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 4. Dvs. det hemmelighedsfulde eller skjulte, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 5. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

 6. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 7. Freund førte tilsyn med udpakningen og håndteringen af Thorvaldsens kunstværker i København.

 8. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 9. Kristus, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 10. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 11. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 12. Portrætstatuen, Caroline Amalie, originalmodel eller gipsafstøbning, jf. A164, jf. dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 13. Eurytmi, af gr. eu + rhythmos bølgebevægelse, rytme, dvs. “rigtigt og harmonisk forhold mellem de enkelte dele i et kunstværk eller mellem legemets bevægelser; en art plastisk dans”, jf. Dansk Fremmedordbog.

 14. Umiskendelig, dvs. “så tydelig, at man ikke kan være i tvivl om” eller “ikke kan tage fejl af”, at der er tale om Caroline Amalie.

 15. Caroline Amalie, gipsafstøbning, jf. A754.

 16. Den engelske digter og forfatter, 6. baron Byron of Rochdale George Gordon Byron.

 17. George Gordon Byron, gipsafstøbning, jf. A132.

 18. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 19. Dvs. Christiansborg Slot i København.

 20. Den tyske boghandler, forlægger, politiker Heinrich Brockhaus.

 21. Den danske danser, attitudekunstner og grevinde Ida Brun.

 22. Den danske danser, attitudekunstner og grevinde Ida Brun.

 23. Den østrigske greve og diplomat, Ida Bruns mand Louis Philippe de Bombelles.

 24. Friederike Brun: Römisches Leben, F.A. Brockhaus, Leipzig, 1833.

 25. Friederike Brun havde boet i Rom i flere, længere perioder, blandt andet 1802-1803 og 1807-1810.

Last updated 18.04.2017