23.10.1832

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er forseglet med et stort, rødt laksegl, som forestiller det kronede monogram “F.R. VI”, omgivet af teksten “Commissionen angaaende slottets bygning”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: “Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commendeur af Dannebrogen &c.”
Udskrift: ”À / Monsieur Monsieur / Le Professeur Thorwaldsen, conseiller d’État / de sa Majesté le Roi de Danemark, Commandeur / de l’ordre de Danebrog, et chevailer de l’ordre de / la couronne de fer PP”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

A follow-up to the letter of 21.8.1832, in which the Building Commission for Christiansborg Palace reminds Thorvaldsen that he must inform them of the date on which the Alexander Frieze, cf. A503, and other artworks may be expected to be ready for shipment to Copenhagen.

Document

I Henhold til undertegnede Commissions Skrivelse af 21de Aug: d:A:I finder man sig endvidere foranlediget at tilmelde Hr Etatsraaden, at en Kongelig dansk FregatII ventes at blive beordret til Middelhavet i næste Foraar, og da denne fortrinlige Leilighed ønskes afbenyttet til at erholde de KunstarbeiderIII hjemførte, som til den Tid maatte være færdige og bestemte for Kjøbenhavn, vilde det være Commissionen særdeles behageligt at modtage en Efterretning om hvilke Arbeider der kunde ventes, og hvilken Havn Skibet maatte anløbe for at tage dem ombord. Commissionen undlader ikke at bemærke, at en saadan Efterretning ansees fornøden for saa betimelig som muligt derom at kunne indgaae med allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt KongenIV, og derefter træffe de videre nødvendige Foranstaltninger.

Slotsbygnings=Commissionen d: 23 Octbr 1832.

HauchV AMoltkeVI JMonradVII CF HansenVIII


/ SchramIX

Archival Reference

m17 1832, nr. 96

Thiele

Omtalt i Thiele III, p. 470.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Jf. brev af 21.8.1832 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 2. Det blev ikke en fregat, men korvetten Galathea, der siden blev beordret til Middelhavet, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 3. Blandt andet:
  Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot, jf. A503, jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Den danske konge Frederik 6.

 5. Den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 6. Den danske greve, godsejer, finansminister, præsident m.m. Adam Wilhelm Moltke.

 7. Den dansk-norske embedsmand P.J. Monrad.

 8. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 9. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Last updated 07.04.2017