5.5.1796

Sender

Peter Hanning Hammer

Sender’s Location

Trondhjem

Information on sender

Lakstempel med monogram, H?

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Thorvaldsen / Kiøbenhavn / [herunder tilføjede tre linjer af Thorvaldsen, se nedenfor] / Til / Vor gode gamle Bertel

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Peter Hanning Hammer is grateful for his friendship with Thorvaldsen. He mentions that Bernhoft has ordered casts of a medallion depicting Hammer. He is not sure whether he has paid Thorvaldsen for a sofa and asks him to sell it if he has not.

Document

Min kiære
gode Bertel

Stedse gammelt Venskab troe maae jeg ikke heller glemme Dig, da jeg nu er kommet lidet i Forlighed for siden at begynde en endnu stører Uroe. –
Meget har jeg at takke Dig for som troefast Ven, og for den Ufortrødenhed, Du stedse viiste naar Du kunne tiene eller glæde mig; jeg seer endog, at BernhoftI efter min Afreyse har bebyrdet Dig med at ordinere flere Afstøbningerne af mit ProfilII, derfor skylder jeg Dig endnu min Tak –
JørgenIII har jeg tilskrevte angaaende SofaenIV, har jeg glemt at betale Dig, som jeg ikke sikkert veed, da forsikkrer jeg Dig det ikke er skeet med Forsæt men reen Glemsomhed, da min Pung nu er udtømt, saa maae Du heller sælge den til hvem Du vil, da veed [jeg] Du aldrig bliver forlægen med den. –
Undskyld denne Feyl, hvis den er begaaet, Husk mig og [X]i[xx]eV, naar Du sidder glad med vore øvrige Venner, og elsk bestandig

Tronhiem den 5te May 1796 Din
stedse hengivne og
troefaste
PH Hammer


[tilføjet på udskriftssiden af Thorvaldsen:] Det giorde mig ont at ieg ikke ku komme til dig føren ieg havde meged[?] glemt det som ieg kunde haft met paa
[under udskriften:] det kongelige akka[?] di [akademi?] som kam komme til at skrive[?] til detVI

General Comment

Peter Hanning Hammer og hans kone Frederike Dorothea, f. West rejste 1796 til Tromsø i Norge, antagelig umiddelbart efter 14.3.1796, da ægteparret denne dag skrev en hilsen i Thorvaldsens stambog.
Nærværende brev må være skrevet på vejen nordpå i Trondhjem. Hammer nævnes nu og da som sorenskriver i Trondhjem, velsagtens pga. dette brev, men af dokumenter i det norske Statsarkiv fremgår det utvetydigt, at han i 1796 blev ansat som sorenskriver i Tromsø.

Archival Reference

m1 1796, nr. 1

Thiele

Omtalt Thiele I, p. 46.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Sandsynligvis Vilhelm Venkel Arentz Bernhoft. Han var ligesom Hammer medlem af Norske Selskab – en litterær klub for forfattere, kunstnere og akademikere i København, stiftet 1772, opløst 1813. Selskabet dyrkede den antikke og franske litteratur, skrev hyldest- og lejlighedsdigte og ofte også afskeds- og velkomstdigte, når medlemmerne skulle rejse eller ankom til København (jf. Bliksrud, op. cit., p. 77).
  Selskabet afholdt i 1796 Hammers afskedsfest, hvortil Bernhoft havde forfattet en afskedsvise iflg. Helsted, op. cit.
  Thorvaldsen var ikke medlem af selskabet, se medlemsfortegnelsen hos Bliksrud, op. cit., p. 284-292.

 2. Må referere til afstøbninger af en nu forsvunden portrætmedaljon, der forestillede Hammer udført af Thorvaldsen. Medaljonen har antagelig været af den type, som Thorvaldsen udførte flere af i sine ungdomsår i København.
  Der kendes ingen af de nævnte afstøbninger af portrætmedaljonen, og originalen kan være gået tabt i en brand i Hammers norske hjem, som nævnes i brev af 1.3.1835 fra hans kone, Frederike.
  Jf. Sass, op. cit. og listen over Forsvundne værker af Thorvaldsen.

 3. Må være Hammers svoger og Thorvaldsens gode ven Jørgen West.

 4. Den omtalte historie om sofaen kendes ikke. Man ser dog en sofa på en akvarel fra c. 1796 antagelig af Thorvaldsen i et lystigt selskab med bl.a. Jørgen West, C757. Dette selskab finder antagelig sted i Thorvaldsens stue, men om den afbildede sofa, er identisk med den, som Thorvaldsen skulle have solgt til Hammer, vides ikke.

 5. Ordet er svært læsbart, muligvis står der Liebe. Det vides ikke med sikkerhed, hvem der refereres til, men af sammenhængen synes det at fremgå, at der er tale om Hammers kone Frederike Dorothea. Dette bestyrkes af Thorvaldsens stambog, hvori Hammer ligeledes har skrevet: “mig og min gode [x]i[xx]e”, hvorefter både han og Frederike Dorothea har signeret.

 6. Det vides ikke, hvordan disse brudstykker skal forstås.

Last updated 16.04.2013