18.11.1838

Sender

P.I. Heyn

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Bill from Heyn, the hatter, for Thorvaldsen’s hat for the uniform of the French Academy, N174.

Document

Herrn Conferentzraad Thorvaldsen
For en Trekantet HatI
For en StruesfjerII
For CantillenIII og FutteralIV
Debet
16 Rbth
16 –
4
Betalt 36 Rbth
Kiøbenhavn
den 18d Novbr
1838
P I Heyn

General Comment

Dette er hattemager Heyns regning på hatten til Thorvaldsens gallauniform som medlem af Det franske kunstakademi / Institut de France. Regningens beskrivelse af hatten svarer til til den hat, der er bevaret i dag på Thorvaldsens Museum, N174, og denne hat har da også et guldmærke inden i pulden, der bekræfter Heyn som ophavsmanden, se fotoet nedenfor.
Hatten er en såkaldt sovsekande – dvs. en trekantet gallahat, som bl.a. også søofficerer bærer. Langs hattens øverste kant ses en strudsefjer, som muligvis oprindelig har været helt hvid. Langs hattens venstre side løber tre guldtresser – såkaldt kantille – op og ned omkring en messingknap. Under guldtresserne ses en sort moirésløjfe.


Thorvaldsens hat tilhørende hans uniform for det franske kunstakademi Institut de France
Thorvaldsens uniformshat for Det franske kunstakademi


Uniformen til akademiet består også af en frakke, N173, og en kårde, N175. Det vides p.t. ikke, om disse også blev fremstillede i 1838. Thorvaldsen havde været medlem af akademiet siden 20.12.1823, så han kan altså have anskaffet de to andre uniformsdele tidligere. Anledningen til fremstillingen af hatten i efteråret 1838 har uden tvivl været de mange festligheder, Thorvaldsen deltog i umiddelbart efter sin tilbagekomst til Danmark 17.9.1838. Hatten og resten af uniformen blev muligvis taget i brug, da billedhuggeren blev udnævnt til æresborger i København bare tre dage efter datoen på denne hatteregning, 21.11.1838. Se evt. den kronologiske oversigt over begivenheder i Thorvaldsen liv i efteråret 1838.

Heyns mærke i Thorvaldsens hat tilhørende hans uniform for det franske kunstakademi / Institut de France
Hattemager Heyns guldtrykte bomærke inden i hatten

Archival Reference

gmIV, nr. 164

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

N174 Thorvaldsens hat tilhørende hans uniform for det franske kunstakademi Institut de France, 1838, inv.nr. N174

Commentaries

  1. Som det ses nedenfor, er uniformshatten netop en trekantet hat, også kaldet en sovsekande.

  2. Langs pulden på uniformshatten er en strudsefjer anbragt, se foto nedenfor.

  3. Dvs. kantille, flettede guldtråde, se Ordbog over det danske Sprog.
    Guldtrådene ses på hatten.

  4. Gammel staveform for foderal. Det er ikke bevaret i dag.

Last updated 24.04.2017