25.10.1843

Sender

Peter Panum

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Panum’s receipt for 100 rix-dollars for two landscapes by Jens Juel.

Document

At jeg for to LandskaberI af JuulII har faaet udbetalt hundrede RigsbankdalerIII af Herr Conferenzraad Thorvaldsen bevidnes herved,

Kjøbenhavn den 25de Oct. 1843. PL Panum

General Comment

Tilbuddet om at købe de to malerier af Jens Juel blev fremført af Peter Panums mor, L.C. Panum i brev af 14.3.1843.

Archival Reference

gmI, nr. 52

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

B237 Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, ca 1800, inv.nr. B237
B238 Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, ca 1800, inv.nr. B238

Commentaries

  1. Dvs. Jens Juels to malerier Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, B237, og Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, B238, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.

  2. Den danske maler og professor ved Kunstakademiet Jens Juel.

  3. Thorvaldsen købte de to malerier på foranledning af L.C. Panum, der var datter af Thorvaldsens ungdomsven G.L. Lahde. Malerierne havde tilhørt Lahde, og Panum ønskede at sælge dem for at tjene til sin families underhold. Panums mand var død, og hun var eneforsørger for syv børn, herunder den senere berømte læge og fysiolog Peter Panum. Peter Panum afleverede sandsynligvis malerierne til Thorvaldsen, jf. L.C. Panums brev af 14.3.1843, og det var altså også ham, der modtog betalingen for dem.

Last updated 10.02.2016