8.12.1840

Sender

Caroline Buntzen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Buntzen’s receipt for her husband, Heinrich Buntzen’s painting Oak trees by a pool, 1840, B201.

Document

Herr ConferentsraadI Thorwaldsen har betaldt 300 SpeciesII for et MaleriIII af Landskabsmaler BuntzenIV.

Caroline Buntzen

Kjøbenhavn d 8 December 1840

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af maleriet Dansk landskab ved en sø, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B201.


Maleriet blev udstillet året efter på Charlottenborgudstillingen med titlen En siellandsk Egn og blev angivet som tilhørende Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit.

Archival Reference

gmI, nr. 50

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

B201 Dansk landskab ved en sø, 1840, inv.nr. B201

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Buntzen må have opgivet prisen i specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813) og mene Rigsdaler Specier, jf. referenceartiklen Møntenheder. Sølvindholdet var halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier. Derved svarer prisen til 600 rigsbankdaler. Se evt. også C.W. Eckersbergs meddelelse til Thorvaldsen af tidligst 25.4. og senest 9.9.1839, der på lignende vis anvender den ældre møntenhed.

  3. Dvs. Henrich Buntzens maleri Dansk landskab ved en sø, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B201.

  4. Dvs. Caroline Buntzens mand, den danske maler Heinrich Buntzen, der på dette tidspunkt var i Italien.

Last updated 06.06.2016