Tidligst 25.4. og senest 9.9.1839

Sender

C.W. Eckersberg

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T.I / Herr ConferentsraadII Thorwaldsen.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men det er formentlig skrevet umiddelbart før, Thorvaldsen modtog kvitteringen af 9.9.1839 for betalingen af det omtalte portræt af Frederik 6., B216. Eckersberg påbegyndte sin replik af maleriet fra 1820 den 8.4.1839 og var færdig allerede 25.4., dvs. 17 dage senere, jf. Villadsen, op. cit., p. 821 og 822. Brevet kan derfor tidligst stamme fra den 25.4.1839.

Abstract

Eckersberg tells Thorvaldsen that he may buy the painting Portrait of Frederik VI, B216, for 40 rix-dollars.

Document

Høistærede Herr ConferentsraadIII Thorwaldsen! hvis De skulde ønske at beholde Kongens PortraitIV, da er Prisen derpaa 40 SpeciesV.

Deres hengivne
W Eckersberg

Oversættelse af dokument

Dear Mr Thorvaldsen, Councillor of State! if you should wish to possess the portrait of the King, the price of it is 40 Species.

Yours faithfully,
W Eckersberg


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Thorvaldsen købte maleriet Portræt af Frederik 6., B216, 9.9.1839, jf. kvitteringen af 9.9.1839 og Eckersbergs dagbog, op. cit. Det findes endnu i Thorvaldsens malerisamling.

Eckersberg påbegyndte maleriet den 8.4.1839 og var færdig 25.4., dvs. 17 dage senere, jf. Villadsen, op. cit., bd. 2, p. 821 og 822. Maleriet er en replik af Eckersbergs maleri Portræt af Kong Frederik VI fra 1819 (olie på lærred, oval, 48×37 cm; privateje). Egentligt var der tale om et forstudie til det store kongefamilieportræt Frederik 6. og familie, 1821, i dag på Rosenborg, jf. Villadsen, op. cit., bd. 1, p. 158.

Archival Reference

gmI, nr. 42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

B216 Portræt af Frederik 6, 1839, inv.nr. B216

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Dvs. maleriet Portræt af Frederik 6., B216, som Thorvaldsen faktisk erhvervede til sin malerisamling, jf. kvitteringen af 9.9.1839 og Eckersbergs dagbog, op. cit., bd. 2, p. 840.

  5. I den endelige kvittering af 9.9.1839 og Eckersbergs dagbog, op. cit., bd. 2, p. 840, angives beløbet som 80 rigsbankdaler. Dermed må Eckersberg i nærværende brev have opgivet prisen i specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813) og mene Rigsdaler Specie, jf. referenceartiklen Møntenheder. Sølvindholdet var netop halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier.

Last updated 29.09.2016