14.10.1839

Sender

J.P. Møller

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

On behalf of the landscape painter A.W. Boesen, Møller acknowledges receipt of payment for a painting, probably Danish Landscape, B200.

Document

Modtaget af Hr ConferenzraadI Thorwaldsen paa Landskabsmaler BoesensII Vegne 20 RdIII Sedler for et lille Malerie forestillende et Partie i FyhnIV for hvilke tyve Rigdbd[.]V. paa bemeldte Boesens

Vegne quiteres


KiøbhvnVI d 14 Octbr
1839.
JP. Møller
ChrlottenbgVII

General Comment

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af et maleri udført af landskabsmaleren A.W. Boesen. Der er muligvis tale om maleriet Dansk landskab, B200, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, men det af Thorvaldsen indkøbte maleri blev måske udskiftet med et andet landskabsmaleri efter 18.1.1849. Det fremgår nemlig af Thorvaldsens Museums bestyrelsesprotokol, at Boesen tilbød at male et bedre landskabsmaleri til erstatning for det allerede ophængte, jf. Bestyrelsesprotokol 1845-1927, 18.1.1849, p. 42. Det vides p.t. ikke, om der i givet fald var tale om en replik af det oprindelige maleri, eller om det overhovedet kom i stand.


Det maleri, Thorvaldsen indkøbte, var med sikkerhed det på Charlottenborg i 1839 udstillede maleri Landskab ved Margaard i Fyen, kat.nr. 64, jf. dokument af antagelig april og senest 14.10.1839, hvor Thorvaldsens indkøb på denne udstilling er oplistet. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Archival Reference

gmI, nr. 40

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

B200 Dansk landskab, 1827-1844, inv.nr. B200

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. den danske maler A.W. Boesen.

  3. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  4. Dvs. sandsynligvis A.W. Boesens maleri Dansk landskab, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B200. Se dog den generelle kommentar.

  5. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  6. Dvs. København.

  7. Dvs. Charlottenborg, Kunstakademiet i København, hvor Møller var titulær professor og havde lejlighed fra 1829, jf. referenceartiklen Kunstakademiets boliger.

Last updated 01.08.2016