13.4.1819

Sender

Peder Brønnum Scavenius

Sender’s Location

Rom

Recipient

Peder Brønnum Scavenius

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Abstract

Scavenius visited the Galleria Borghese and Thorvaldsen’s workshop, which is overrun by with visitors. He tried in vain to get tickets for the theatre.

Document

Med Jomfr. BygelI i Galleria BorgheseII i det store prægtige Palais. Om Efterm. efter aflagt Besøg hos IngemannIII og DueIV i Thorvaldsens VærkstedV. En Reisende kom derind med sin CiceroneVI, vidste ei engang hvor han var. Siden set GratierneVII. Thorvaldsen overløbes i denne Tid fra Morgen til Aften af Fremmede. – Forgjeves villet bivaanet Sommersaisonens første Forestilling i Apollo Theatret. Folk, som gik derind, klædte en galla. I dets Sted Osteria Borghese.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 80. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference

Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A29 Gratierne og Amor, 1817-1819, inv.nr. A29
A894 Gratierne og Amor, 1820-1823, inv.nr. A894

Commentaries

  1. Formodentlig Catharina Maria Bügel, som på dette tidspunkt også opholdt sig i Rom.

  2. Borghese-familiens kunstsamling Galleria Borghese, som huses i Villa Borghese i Borghese-parken i Rom.

  3. Den danske digter B.S. Ingemann.

  4. Den danske kancellisekretær Christian Due.

  5. Jf. Thorvaldsen-kronologien 13.4.1819 og artiklen Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini.

  6. Dvs. rejseguide.

  7. Gratierne og Amor, jf. A29.

Last updated 24.04.2017