2.12.1841

Sender

Constantin Hansen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Ludvig Müller

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Hansen writes that Thorvaldsen has bought a painting by Adam Müller even though it is still unfinished, Christ and the Evangelists, B276.

Document

[...] Deres BroderI arbejder paa et Billede som indeholder en FremstillingII af det nye Testament; han har i disse dage forud solgt det til Thorvaldsen, hvilket syntes at glæde ham meget. [...]

General Comment

Kun de dele af brevet, der vedrører Thorvaldsen, er gengivet her.


Brevet dokumenterer tidspunktet for Thorvaldsens lovning på køb af det endnu ufærdige maleri Kristus og de fire evangelister, B276, der i dag befinder sig i Thorvaldsens malerisamling. Betalingen faldt dog først 27.5.1842, jf. betalingsoversigt af 31.5.1842.


Adam Müller havde siden 1837 lidt af tuberkulose og blev, i samme brev som ovenstående uddrag stammer fra, kun spået at leve endnu fire måneder af bl.a. lægen Emil Hornemann. Thorvaldsens køb af maleriet skal muligvis også ses i dén kontekst, dvs. som en opmuntring til kunstneren.

Se evt. mere om Thorvaldsens malerisamling i Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3748.4o. Breve til Ludvig Müller, Danske Brevskrivere nr. 3, brev nr. 38.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

B276 Kristus og de fire evangelister, 1842, inv.nr. B276

Commentaries

  1. Dvs. den danske maler Adam Müller.

  2. Dvs. maleriet Kristus og de fire evangelister, B276.

Last updated 30.03.2017