29.3.1810

Sender

NN

Sender’s Location

Paris

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori notitsen blev trykt.

Abstract

Journal de l’Empire reports that Thorvaldsen has been made knight of the order of Dannebrog.

Document

[...]

EMPIRE FRANÇAIS.
Livourne, 12 mars.

M. le baron Herman de SchubatI, ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de DanemarckII, a remis, par ordre de son souverain, la croix de l’Ordre de DanbrogIII à M. Albert Thorwaldsen, sculpteur danois domicilie à Rome.

[...]

General Comment

Dette er en notits fra den franske avis Journal de l’Empire, 29.3.1810 om Thorvaldsens udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Som det fremgår var ridderkorset blevet sendt til den danske stats diplomatiske repræsentant i Italien, Herman Schubart, som sendte det videre til Thorvaldsen i Rom, jf. Schubarts breve af 9.3.1810 og 12.3.1810.

Denne notits i den franske avis må skyldes, at Schubart viderebragte nyheden til rette vedkommende i Livorno.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Sic, dvs. den danske diplomat i Italien Herman Schubart.

  2. Dvs. den danske konge Frederik 6.

  3. Dvs. ridderkorset til Dannebrogordenen.

Last updated 31.08.2016