15.12.1828

Sender

Karl August Nicander

Sender’s Location

Örebro

Recipient

Hugo Hamilton

Recipient’s Location

Stockholm

Dating based on

Dateringen fremgår af Nicander, op. cit., hvor dette tekststykke er trykt.

Abstract

Nicander refers to Thorvaldsen in very flattering terms.

Document

[...]

Den nya Sculpturen vördar ännu i Thorwaldsen sin herre och mästare; ty sedan den Grekiska konstens blomstringsperiodI har väl ingen i marmor uttryckt så rena och stora ideer som han. Han är Bas-reliefens återupplifvare, och bredvid honom stå, i flera andra fall, ByströmII och FogelbergIII. Alla tre äro de Nordiske Konstnärer, och äro alla tre af digIV för väl kände, att här behöfva mer än nämnas.

[...]

General Comment

Dette er et tekstuddrag af Nicander, op. cit. Teksten er en del af Ett bref till Hugo, der er dateret 15.12.1828.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. siden antikken.

  2. Dvs. den svenske billedhugger Johan Niklas Byström.

  3. Dvs. den svenske billedhugger Bengt Erland Fogelberg.

  4. Dvs. brevmodtageren Hamilton.

Last updated 02.08.2016