23.8.1843

Sender

Christian 8.

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

[Dagbog 23.8.1843:]

[…]

Tilsk. Confd. CollinI, at jeg ikke har noget imod, at Enke Fru Paulsen gives Forskud, 500 Sp. til Rejsen, hvilke seenere maatte indeholdes i Hendes Pension, eller et rentefrit Laan mod Thorvaldsens Caution.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den danske embedsmand og jurist Jonas Collin.

Last updated 30.01.2015