18.5.1841

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Sorgenfri

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Sorgenfri

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Before his departure for Rome, Thorvaldsen attends a farewell dinner with Christian VIII at Sorgenfri Palace.

Document

[Dagbog 18.5.1841:]

Spads. over ØrholmI. Seenere redet. Til Middag Conf.II Thorvalldsen til AfskeedIII, Prof. MøllerIV. Postdag. Parti som i Søndags.
[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Ørholm Mølle og Hovedgård ved Mølleåen, 3-4 km fra Sorgenfri Slot.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Thorvaldsen skulle til Rom, en rejse han påbegyndte den 25.5.1841.

  4. Antagelig den danske maler og konservator J.P. Møller.

Last updated 19.06.2016