14.2.1821

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Visits Thorvaldsen, who is working on the bust of Caroline Amalie, cf. A754.

Document

[Dagbog 14.2.1821:]
Bes[øgt] Thorwaldsen, PrI anden BusteII er mere lignende, men ej saa skiøn som den førsteIII. [...]
Aften til lidet Bal hos Lady EllenboroughIV.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit. 1973, p. 321.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Commentaries

  1. Dvs. “Prinsessens”, dvs. Caroline Amalies.

  2. Caroline Amalie, jf. A754, jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

  3. Caroline Amalie, jf. A716, jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

  4. Sandsynligvis Anne Ellenborough (1769-1843) enke efter den engelske jurist Edward Law, 1. baron Ellenborough (1750-1818).

Last updated 01.12.2015