8.3.1835

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af digtet.

Abstract

A song composed for the celebration of Thorvaldsen’s Roman birthday in Copenhagen.

Document

En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
Mel: Im Wald und auf der Heide.I

Fra Nord, hvor Taagen skygger,
Hvor Vinterkulden trykker,
Bort til Italia!
Vi Tydskland let kan glemme,
Saa smukt har vi det Hjemme,
Og flyve dog derfra!
Hallo, halla, hallo, halla!
Ned til Italia!

De høie Alper vige,
Vi ned paa Sletten stige
Til Sang og Blomster-Duft.
Blandt Myrter Hjorden græsser,
See Pinier og Cypresser! -
Vi aande Sydens Luft!
Hallo, hallo, hallo! hallo!
Den Luft gjør Hjertet fro!

Her Skjønheds Døttre bygge!
Vi tænke paa vor Lykke,
Vi dvæle og vi fly.
Bag Bjergene det vinker!
Sankt Peters Kubbel blinker,
Vi er i Pavens By.
Hallo, halla, hallo, halla!
Nu Passaporti da!II

Vi ned ad Corso vandre,
Og sikkert vi de Andre
I Caffe grecoIII see!
Man Velkomst drikke skal jo,
Vi raabe mezzo caldo!IV
Vi kysses og vi lee!
Hallo, halle, hallo, halle!
Vi er i vor CafféV!

Os spørger hver en Stemme,
„Hvorledes staaer det hjemme?“
„Det staaer, som før det stod!
Det regner og er sølet,
Man gaaer og er forkjølet,
For Vintren er saa god!“
Hallo, hallo, hallo, hallo!
Ja god, det kan I tro!

Om Roma vil vi tale,
See Vaticanets Sale,
Ja dertil staaer vor Hu.
Jeg Colossæum gjæster,
Og Keiserborgens Rester,
Og saa lidt meer endnu!
Hallo, halle, hallo, halle!
Vi atter Roma see!

Men vi maae lidt os rappe!
Op ad den spanske Trappe,
Først hen til ChiavicaVI!
De der sig Alle samle,
Der træffe vi den GamleVII,
ham bringes et Hurra!
Hallo, halla, hallo, halla!
Ham bringes et Hurra!

Hans Fødselsdag de hædre,
Og ingen Dag er bedre
End den, han først saae Rom!VIII
Vi see hans milde Øie
Vi staae ved Romas Høie,
Til Skaalen just vi kom.
Hallo, halla, hallo, halla!
For Thorvaldsen Hurra!

General Comment

Denne sang blev afsunget ved De danske Romeres fest blandt andet til den fraværende Thorvaldsens ære i København 8.3.1835 på billedhuggerens såkaldte romerske fødselsdag. “Romergildet”, som Andersen kaldte det (H. Topsøe-Jensen, op. cit., p. 213), blev afholdt på Borgerdydsskolen på Christianshavn. Festens deltagere havde alle været i Italien. Lokalet var udsmykket som en “romersk Kneipe”, og Thorvaldsens portræt – uvist hvilket – var bekranset.

Andersen skrev digtet i sit brev af 16.3.1835 til Henriette Wulff, som befandt sig i Rom. Han bad hende indstændigt om at give Thorvaldsen en afskrift af digtet.


Det blev trykt første gang i 1835 som En lille Flugt til Rom den 8de Marts 1835. Teksten er her skrevet af efter H. Topsøe-Jensen, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. En sang af den tyske digter Johann Wilhelm Bornemann (1766-1851) til en melodi, der tilskrives den tyske komponist Ferdinand Ludwig Gehricke (1812-1884).

  2. Passaporti er flertalsform for det italienske passaporto, pas. Her er meningen: Giv mig passene!

  3. Dvs. det velkendte romerske mødested for udenlandske kunstnere, forfattere m.m., se mere herom i Caffè Greco.

  4. Dvs. rom- eller rødvinstoddy.

  5. Dvs. Caffè Greco, se foregående kommentar.

  6. Ifølge Topsøe-Jensen, op. cit., var La Chiavica (kloakken) et osteri på hjørnet af Via Tritone og Via Sistina, dvs. i nærheden af Thorvaldsens hjem i Via Sistina 46.
    Andersen omtaler osteriet i sin roman Improvisatoren som “det bedste Osteria, hvor Kunstnerne samles”.

  7. Dvs. Thorvaldsen, som i 1835 fyldte 65.

  8. Thorvaldsen ankom første gang til Rom 8.3.1797, som han senere kaldte sin romerske fødselsdag.

Last updated 23.01.2020