23.11.1834

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, dog er læsningen af det sidste ciffer i årstallet ikke helt sikker.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Professor Thiele! Jeg ønsker med Prindsessen og flere af de Kongl. Herskaber at besee de hidbragte Kunstsager Kl. 2 – De ville herom avertere Prof Freund og den fungerende Directeur.

Ligeledes ville De ved Linder sørge for at Figurerne paa Figur salen og i de øvrige Sale ere i den Orden at de kunne ses i Dameselskab.

Jeg møder Dem vel ved samme Lejlighed, bedst at gaae strax i Thorvaldsens AttelierI velvilligt

Christian Frederik

d. 23 Novbr 183[4]II

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Subjects

Commentaries

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  2. Læsningen af det sidste ciffer i årstallet er ikke helt sikker.

Last updated 03.09.2013