25.6.1845

Sender

Gottfried Rosenberg

Sender’s Location

Skanderborg

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S: T: / Høiædle og Velbaaren / Herr Justitsraad, Professor Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Rosenberg sends Thiele 1,000 rix-dollars to Thorvaldsen’s estate as final payment to C.F. Holbech for carving the marble reliefs for the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle. He explains that the late payment is due to a misunderstanding and asks Thiele to transfer the sum to C.F. Holbech. He had been responsible for the execution of the marble reliefs for the monument.

Document

Skanderborg den 25 Junii 1845.

Høistærede Herr Justitsraad!

Desværre har det ikke været mig mulig [sic] at sammle de 1000rbd som CommitteenI endnu skylder til salig Conferenzraad Thorvaldsens Bo, for de til MindestøttenII modtagne Skulpturarbeider, forinden i Dag, og tillader jeg mig herved at oversende Dem, samme deels i en Anviisning fra det Kongelige Raad for FrederiksnagoreIII, paa det Kongelige GeneralToldkammer [sic], lydende paa 154rbd 83 s rede Sølv, og deels i Repræsentationer og SølvMynt [sic] til Beløb 845rbd 13 s; med Committeens ærbødigste Anmodning til Dem, om De godhedsfuld [sic] ville have den Bevaagenhed, at modtage Anviisningens Beløb og derefter indbetale det heele Beløb i Thorvaldens [sic] Boe, for at Dirrigenten for Thorvaldsens Verksteder i Rom Herr Billedhugger HolbekIV, som har krævet Committeen for dette Beløb, af Boet muligst snart kunne erholde samme anviist; Aarsagen til at dette Restbeløb ikke for længst [sic] alt til Boet har indbetalt samme [sic] er Dem bekjendt at være den at Hans Majestet KongenV havde paalagt Committeen ikke at betale dette Restbeløb, fordie [sic] han selv ville [sic] betale det; hvilket imidlertid skal være en MisforstaaelseVI fra Committeens Side.

Deres med særdeles Høiagtelse
hengivenst forbundne
G Rosenberg.

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvaldsens Bo

d 11 Juli 1845 GBrockVII

Archival Reference

Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 84

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  2. Dvs. Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, se evt. artiklen Et tvetydigt monument herom.

  3. Dvs. det danske handelskontor i Serampore, tæt ved vore dages Kolkata.

  4. Dvs. den danske billedhugger C.F. Holbech.

  5. Den danske kong Christian 8..

  6. Det er pt. ikke kendt, at kong Christian 8. skulle have lovet at betale en del af summen til værket.

  7. Dvs. den danske jurist Gustav Edvard Brock, der var involveret i dødsboopgørelsen efter Thorvaldsen.

Last updated 26.11.2018