5.12.1840

Sender

Christine Stampe

Sender’s Location

Nysø

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: St Hr Just: Professor Thiele / Charlottenborg / Kiøbenhavn / med Exspresse
Tilskrift: ST Hr Just:Professor Thiele

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Christine Stampe answers Just Mattias Thiele’s letter concerning Thorvaldsen’s health. She will come and fetch Thorvaldsen in Copenhagen if Thiele can make him promise that he will come to Nysø.

Document

Nysøe de 5dc:1840

Det er smukt af Dem, kiere Professor Thiele, at De melder mig Thorvaldsens BefindendeI, Gud vælsigne Dem derfor, og jeg var paa minutten reist ind, for at hente ham herud, dersom jeg ikke var bange, at han ikke vilde følge med mig thi jeg ved han er meget egensindig, han har bestemt at komme henimod Juul og så kunne det nok hænde sig at han lod mig vænte alleene tilbage, jeg er foresten ikke roelig før jeg har ham her ude thi jeg har kuns altfor tydeligt seet, hvor meget Livet han fører bidrager til hans Befindende og jeg kan forsikkre Dem at han de siste 2 Maaneder han var herude befandt sig bedre en nogensinde tilforn. Han er forunderlig deels giør han sig svagere en han er, nemlig ved at trække paa skulderne og klage, hvor han ikke feiler noget, blot ved Erindringen om hvad han har feilet. Men kommer det an paa at tage en Beslutning, og rive sig løs fra det eller hint som han ikke kan taale saa feiler han intet, og vedbliver i den Gamle Saus, det er hvad der foruroeliger mig og derfor, sender jeg denne Expresse for strax at faa et par Ord til Svar fra Dem: om De virkelig troer det nytter jeg kommer til Byen? De maa endelig strax gaae til Thorvaldsen og sige til ham hvor nødvendig det er for ham at føie os osv osv kort faae ham til at love at han ikke vil lade mig reise aleene tilbage, og jeg er da ganske Sikker paa, at han snart skal komme sig og befinde sig wæl, jeg Skal alligevæl til Byen engang før Julen, saa jeg gør det helst jo før jo heldere, dette Bud kan Imorgen Aften være her tilbage, og saa kan jeg MandagII reise tilbage dersom De synes det var godt, Thi skiønt Deres Brev synes at vente jeg skal hente Thorv; saa siger De dog intet bestemt, gid De havde reentud skrevet: kom og hent ham, saa var jeg ikke saa uvist om hvad jeg skulde giøre, imidlertid venter jeg nu med Utaalmodighed dette Bud tilbage, og Haaber med Guds Hielp at det ikke skal være værre med vores kiere Thorvaldsen. Jeg kan sige Dem, at alle her ude ret takke Dem for Deres lille besøg, i det haab at det ikke bliver det sidste, thi alle kom til at holde af Dem og ElisaIII sagde mig om Dem: han har et saa rart Væsen, at jeg vilde ønske vi saae ham oftere Ja [De? papiret mangler] blev vist favoriten herude, naar vi blot kunde glæde os til Deres hyppigere Omgang, og jeg er ret glad ved at have giort Deres Bekiendtskab;
Lev nu væl undskyld min Vitløftighed, og lad endelig Dette Bud faa ordentlig Besked, om hvad De vil jeg skal giøre[,] jeg er meget uroelig for Th: og beder Dem ubetinget, flitig at see til ham, Bryd Dem ikke om han giør nogle Invendinger: som f.x at jeg ikke maatte komme expres osv: De kan nok mærke naar det er ComplimenterIV, og jeg skal jo alligevel til Byen, men faae ham til at love, at han vil tage ud med migV,

Deres hengivne Chr: Stampe

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD, 2. rk.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Det vides ikke, hvad Thorvaldsen evt. har fejlet. Som det fremgår af det følgende, har han formentlig haft problemer med at tåle livet i København, som muligvis har været mere stressende end livet på Nysø. Af Thorvaldsens obduktionsrapport fremgår, at han døde af en blodprop i hjertet og havde tydelige forkalkninger af sine årer, hvilket kunne tyde på, at selskabslivets madvaner havde påvirket Thorvaldsens helbred negativt. Se i øvrigt referenceartiklen om årsagen til Thorvaldsens død.

  2. Det vil sige to dage senere, eftersom den 5. december 1840 faldt på en lørdag.

  3. Antagelig Thorvaldsens datter Elisa Paulsen. Christine Stampe havde selv en datter ved navn Elise Stampe (1824-83), men da navnet er skrevet med tydeligt “a”, kan der næppe være tale om hende.

  4. Det vil her sige: udenomssnak eller spilopper, jf. Ordbog over det Danske Sprog, opslag på kompliment, betydning 1.3.

  5. Dvs. ud til herregården Nysø, hvor Christine Stampe og familien boede.

Last updated 29.04.2020